Ons bereikte het droevige bericht dat Pleun van der Linden, oud concertmeester van het RBO, op 17 januari jl. is overleden. 

Pleun van der Linden is voor het RBO en het koorbegeleidingsmetier van grote betekenis geweest. In 1984 was hij een van de initiatoren van het Randstedelijk Begeleidingsorkest, dat werd opgericht om de korensector van professionele begeleidingen van het hoogste niveau te voorzien. Met een fijne neus voor gelijkgestemden droeg hij aan de orkestformatie bij, waarna het RBO onder zijn artistieke leiding tot een grote naam in het veld uitgroeide. Op organisatorisch vlak was hij onmisbaar in zijn contacten met koren en dirigenten. En op het podium was hij als concertmeester gezichtsbepalend. Met een korte blik over de schouder of een joyeus gebaar met zijn stok, kon hij alle uitvoerenden op sleeptouw nemen. En met zijn vioolspel dat zich kenmerkte door een prachtige toon en een smaakvolle vrijheid, kreeg hij zalen stil. Het waren kwaliteiten die zich spiegelden in zijn voorliefde voor schilders van de Haagse School en zijn oude sleepboot, waarmee hij van ligplaats naar ligplaats voer. Karakteristiek voor Pleun was ook dat hij, toen het fysiek niet meer ging, rigoureus met zijn werkzaamheden stopte. Kwaliteit stond voor hem boven alles. Zijn vertrek was indertijd al een gemis en zijn overlijden maakt dat nu nog groter. Aan hem is een bijzonder mens verloren gegaan. Wij wensen zijn partner Marjan alle sterkte.  

Categorieën: Orkestzaken