Enige tijd geleden ontvingen wij al een ruimhartige subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ons innovatieve Coronaproject. Het VSBfonds heeft daar zojuist nog een substantieel bedrag aan toegevoegd. Daarmee zijn wij nog beter in staat om samen met de koren Coronaproof concerten te organiseren, waarbij d.m.v. audio-visuele registratie en (live)streaming ook het thuispubliek bereikt wordt. Zie voor verdere informatie de betreffende video op deze site.

Categorieën: koren en corona