Online samen zingen in coronatijden is geen onverdeeld genoegen. Dat is deels te wijten aan de programma’s die voor dergelijke sessies worden ingezet: Zoom en consorten. Het betreft platforms die niet zijn ingericht op muzikaal gebruik, met alle tijdsvertraging en gebrekkige geluidskwaliteit van dien. Gelukkig is er een alternatief dat deze bezwaren ondervangt: Jamulus. Dit programma is speciaal ontworpen voor online repeteren en mooier nog: het is gratis. Aan Jamulus kleeft echter een nadeel: de instellingen vragen om digitale kennis bij de individuele gebruiker. Wanneer deze kennis bij een deel van de koorleden ontbreekt – en dat is vaak de praktijk – kan dat de functionaliteit nogal inperken. Er is kortom expertise en coördinatie nodig om alle voordelen van Jamulus te benutten.

RBO Sinfonia kwam tijdens het gebruik van Jamulus in aanraking met dit probleem en besloot daarop een kennisplatform voor het programma op te zetten en daar subsidie voor aan te vragen. Dat laatste met resultaat: een eerste aanvraag is recent door een Haags Fonds toegekend. Dit betekent dat het orkest nu aan 5 koren in de regio Haaglanden een overzichtelijk traject kan aanbieden, waarin onder meer een Jamulusserver voor het koor wordt opgezet en koorleden deskundig begeleid worden in het gebruik van het programma. Dit alles tegen een zeer bescheiden vergoeding vanuit het koor zelf en verder geheel gedekt door subsidiegelden. 

In korte tijd hebben zich reeds 2 koren voor dit traject aangemeld en daarmee zij er nog 3 plaatsen beschikbaar. Mocht u als koor in de regio Haaglanden voor een van deze plaatsen belangstelling hebben en/of nadere informatie over het traject willen ontvangen, dan kunt u via info@rbosinfonia.nl contact met ons opnemen.
Bent u niet in de regio Haaglanden gevestigd maar wel in Noord- of Zuid-Holland, dan kan het eveneens zinvol zijn om u bij ons te melden. Wij hebben namelijk een tweede subsidieaanvraag lopen die beide provincies beslaat. Mocht deze worden toegekend, dan staat u alvast op de gegadigdenlijst.
Wij horen graag van u.        

Categorieën: koren en corona