Ons bereikte het droevige bericht dat Hans Jalink, voormalig eerste hoboïst van het RBO, op 29 juli jl. is overleden. 

Hans was met zijn markante spel en persoonlijkheid decennialang een gezichtsbepalende speler voor het orkest en daarnaast van groot belang voor de zakelijke kant van het RBO. In 1984 was hij een van de initiatoren van het Randstedelijk Begeleidingsorkest, waarna hij zich met veel elan voor de orkestorganisatie inzette. Daarnaast was hij gedreven door zijn grote liefde voor muziek, als hoboïst zo mogelijk bij alle RBO-uitvoeringen present. Memorabel waren zijn interpretaties van de grote koorwerken van J.S. Bach, een componist die hem na aan het hart lag. Hoe vaak hij een Matthäus Passion ook had gespeeld, steeds weer zette hij zich onvermoeibaar in om tot een prachtige uitvoering te komen. Het was een toewijding die hem karakteriseerde en die bijvoorbeeld ook tot uiting kwam in een van zijn andere liefdes: hardlopen. Dit samengaan van bezigheden stelde hem in staat om – waarschijnlijk als enige hoboïst ter wereld – in een dag zowel een marathon te voltooien als een prachtig concert te realiseren. 

In 2012 nam Hans welverdiend afscheid van het orkest om vervolgens veel tijd met zijn familie door te brengen. Samen met zijn vrouw Els genoot hij van zijn kinderen en kleinkinderen en maakte hij mooie reizen met zijn camper. Helaas heeft een ziekte te vroeg een einde aan deze waardevolle periode gemaakt. 

Aan Hans is een bijzonder mens verloren gegaan. Wij zullen hem als vriend en collega zeer missen en wensen zijn naasten alle sterkte met dit grote verlies.

Een mogelijkheid om herinneringen en condoleances te delen is er via:

https://herinnering.dela.nl/hansjalink

Een mooi recent interview met Hans is hier te vinden:

Categorieën: Geen categorie