Kort geleden bereikte ons het droeve bericht dat Johan Sonneveld, dirigent, organist en zeer gewaardeerde collega is overleden. We koesteren de herinneringen aan prachtige concerten die we met de koren waar Johan dirigent was mochten geven. In de voorbereiding op deze programma’s etaleerde hij zijn vakmanschap en kennis van het repertoire altijd met een gedecideerde rust. Naast het uitvoeren van het ‘ijzeren repertoire’ was Johan altijd op zoek naar bijzondere en verrassende werken voor koor en orkest. Hij heeft de muziekwereld, en in het bijzonder de koorpraktijk, tijdens zijn carrière veel inspiratie en motivatie geschonken.

Johan Sonneveld is ons veel te vroeg ontvallen. RBO Sinfonia wenst zijn naasten veel sterkte in deze moeilijke periode.

Op de foto zien we Johan achter het orgel, ons dirigerend in een speciaal Bachprogramma voor solisten en orkest (31 maart 2021).

Categorieën: Geen categorie