In Memoriam Johan Sonneveld

Kort geleden bereikte ons het droeve bericht dat Johan Sonneveld, dirigent, organist en zeer gewaardeerde collega is overleden. We koesteren de herinneringen aan prachtige concerten die we met de koren waar Johan dirigent was mochten geven. In de voorbereiding op deze programma’s etaleerde hij zijn vakmanschap en kennis van het Lees meer…

RBO Sinfonia biedt koren in de regio Haaglanden ondersteuning bij het opzetten van een online samenzingplatform via Jamulus

Online samen zingen in coronatijden is geen onverdeeld genoegen. Dat is deels te wijten aan de programma’s die voor dergelijke sessies worden ingezet: Zoom en consorten. Het betreft platforms die niet zijn ingericht op muzikaal gebruik, met alle tijdsvertraging en gebrekkige geluidskwaliteit van dien. Gelukkig is er een alternatief dat deze Lees meer…