In Memoriam Johan Sonneveld

Kort geleden bereikte ons het droeve bericht dat Johan Sonneveld, dirigent, organist en zeer gewaardeerde collega is overleden. We koesteren de herinneringen aan prachtige concerten die we met de koren waar Johan dirigent was mochten geven. In de voorbereiding op deze programma’s etaleerde hij zijn vakmanschap en kennis van het Lees meer…