Koorscratch in Laurenskerk Rotterdam

Op 16 september organiseren wij een een bijzondere koorscratch in de Laurenskerk in Rotterdam. Na twee succesvolle scratches in Poeldijk maken we de sprong naar de Maasstad, waarmee we enthousiaste koorzangers uit Rotterdam en wijde omgeving de gelegenheid bieden om het nieuwe seizoen met de mooiste koormuziek in te luiden. Niet alleen staat er bekend oratoriumrepertoire op het programma, ook voeren we gezamenlijk enkele van de meest geliefde koren uit het operarepertoire uit, zoals Verdi’s Lees meer…

In Memoriam Johan Sonneveld

Kort geleden bereikte ons het droeve bericht dat Johan Sonneveld, dirigent, organist en zeer gewaardeerde collega is overleden. We koesteren de herinneringen aan prachtige concerten die we met de koren waar Johan dirigent was mochten geven. In de voorbereiding op deze programma’s etaleerde hij zijn vakmanschap en kennis van het repertoire altijd met een gedecideerde rust. Naast het uitvoeren van het ‘ijzeren repertoire’ was Johan altijd op zoek naar bijzondere en verrassende werken voor koor Lees meer…

Terug naar het concertpodium groot succes

Op zaterdag 13 november vond ons bijzondere samen zing- en speelevenement Terug naar het concertpodium plaats. Ondanks de ingelaste extra coronamaatregelen die nota bene precies op deze dag ingingen, kwam een aanzienlijk aantal zangers afkomstig uit maar liefs 16 verschillende koren naar Poeldijk om met dirigent Bernhard Touwen enkele mooie koorwerken in te studeren. Later die dag voegden zich de musici van RBO Sinfonia daarbij om het geheel van een orkestrale begeleiding te voorzien. Na Lees meer…

Terug naar het concertpodium met RBO Sinfonia – programma bekend

Beste zanger,  Graag vragen wij uw aandacht voor een uniek project Terug naar het concertpodium met RBO Sinfonia, waarbij u de kans krijgt om een keer ‘live’ met een symfonieorkest te zingen! Het project vindt plaats op zaterdag 13 november in de Bartholomeuskerk in de Voorstraat 109, 2685 EK Poeldijk. De toegang is gratis. Voor velen van ons, zangers en musici, is het lang geleden dat we samen muziek konden maken. We zijn het vast niet verleerd maar op Lees meer…

Terug naar het concertpodium met RBO Sinfonia

RBO Sinfonia gaat, net als veel koren, weer starten met muziek maken. U gaat weer zingen, wij gaan weer begeleiden. We hebben daar enorm veel zin in.Praktisch gezien duurt het echter nog even voordat uw koor en uw collega-koren weer concerten gaan geven, er moet eerst gerepeteerd worden.Tegelijkertijd kunnen wij niet wachten om weer wekelijks mooie koorconcerten te begeleiden.Om een en ander te combineren hebben we daarom Terug naar het concertpodium met RBO Sinfonia bedacht, Lees meer…

In memoriam Hans Jalink (1947-2021)

Ons bereikte het droevige bericht dat Hans Jalink, voormalig eerste hoboïst van het RBO, op 29 juli jl. is overleden.  Hans was met zijn markante spel en persoonlijkheid decennialang een gezichtsbepalende speler voor het orkest en daarnaast van groot belang voor de zakelijke kant van het RBO. In 1984 was hij een van de initiatoren van het Randstedelijk Begeleidingsorkest, waarna hij zich met veel elan voor de orkestorganisatie inzette. Daarnaast was hij gedreven door zijn Lees meer…

RBO Sinfonia biedt koren in de regio Haaglanden ondersteuning bij het opzetten van een online samenzingplatform via Jamulus

Online samen zingen in coronatijden is geen onverdeeld genoegen. Dat is deels te wijten aan de programma’s die voor dergelijke sessies worden ingezet: Zoom en consorten. Het betreft platforms die niet zijn ingericht op muzikaal gebruik, met alle tijdsvertraging en gebrekkige geluidskwaliteit van dien. Gelukkig is er een alternatief dat deze bezwaren ondervangt: Jamulus. Dit programma is speciaal ontworpen voor online repeteren en mooier nog: het is gratis. Aan Jamulus kleeft echter een nadeel: de instellingen vragen Lees meer…

Nog meer subsidie voor Coronaproject RBO Sinfonia

Enige tijd geleden ontvingen wij al een ruimhartige subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ons innovatieve Coronaproject. Het VSBfonds heeft daar zojuist nog een substantieel bedrag aan toegevoegd. Daarmee zijn wij nog beter in staat om samen met de koren Coronaproof concerten te organiseren, waarbij d.m.v. audio-visuele registratie en (live)streaming ook het thuispubliek bereikt wordt. Zie voor verdere informatie de betreffende video op deze site.

Eerste digitale samenspeelsessie van RBO Sinfonia

Onlangs hebben we als orkest voor het eerst digitaal samengespeeld. Alhoewel er natuurlijk niets boven echte repetities en concerten gaat, verliep deze cyberbijeenkomst toch heel bevredigend en succesvol. Als platform gebruikten we het gratis Jamulus dat sinds 2006 wereldwijd wordt ingezet voor musiceren en lesgeven op afstand. En het technische team van Muziekmeesters Westland bood daarbij de ondersteuning die we op onze eerste schreden nodig hadden – waarvoor veel dank! Op deze basis bleek het Lees meer…