RBO Sinfonia biedt koren in de regio Haaglanden ondersteuning bij het opzetten van een online samenzingplatform via Jamulus

Online samen zingen in coronatijden is geen onverdeeld genoegen. Dat is deels te wijten aan de programma’s die voor dergelijke sessies worden ingezet: Zoom en consorten. Het betreft platforms die niet zijn ingericht op muzikaal gebruik, met alle tijdsvertraging en gebrekkige geluidskwaliteit van dien. Gelukkig is er een alternatief dat deze bezwaren ondervangt: Jamulus. Dit programma is speciaal ontworpen voor online repeteren en mooier nog: het is gratis. Aan Jamulus kleeft echter een nadeel: de instellingen vragen Lees meer…

Nog meer subsidie voor Coronaproject RBO Sinfonia

Enige tijd geleden ontvingen wij al een ruimhartige subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ons innovatieve Coronaproject. Het VSBfonds heeft daar zojuist nog een substantieel bedrag aan toegevoegd. Daarmee zijn wij nog beter in staat om samen met de koren Coronaproof concerten te organiseren, waarbij d.m.v. audio-visuele registratie en (live)streaming ook het thuispubliek bereikt wordt. Zie voor verdere informatie de betreffende video op deze site.

Eerste digitale samenspeelsessie van RBO Sinfonia

Onlangs hebben we als orkest voor het eerst digitaal samengespeeld. Alhoewel er natuurlijk niets boven echte repetities en concerten gaat, verliep deze cyberbijeenkomst toch heel bevredigend en succesvol. Als platform gebruikten we het gratis Jamulus dat sinds 2006 wereldwijd wordt ingezet voor musiceren en lesgeven op afstand. En het technische team van Muziekmeesters Westland bood daarbij de ondersteuning die we op onze eerste schreden nodig hadden – waarvoor veel dank! Op deze basis bleek het Lees meer…

In memoriam Pleun van der Linden (1948-2021)

Ons bereikte het droevige bericht dat Pleun van der Linden, oud concertmeester van het RBO, op 17 januari jl. is overleden.  Pleun van der Linden is voor het RBO en het koorbegeleidingsmetier van grote betekenis geweest. In 1984 was hij een van de initiatoren van het Randstedelijk Begeleidingsorkest, dat werd opgericht om de korensector van professionele begeleidingen van het hoogste niveau te voorzien. Met een fijne neus voor gelijkgestemden droeg hij aan de orkestformatie bij, Lees meer…