Koorbegeleiding vraagt om veel ervaring en toewijding. Uitvoeringsomstandigheden kunnen nogal verschillen en vaak is de repetitietijd met koor beperkt. Bij het orkest komt het dan aan op repertoirekennis, individuele kwaliteit en een gerichtheid op samenwerking. Het zijn eigenschappen waarover de musici van RBO Sinfonia volop beschikken. Bovendien weet het orkest als geen ander dat symfonisch begeleide concerten voor koren niet alleen in artistiek opzicht een hoogtepunt vormen, maar ook qua kosten. Dat laatste is voor RBO Sinfonia nog eens een extra stimulans om elk optreden tot een succes te maken. 
Om dit praktisch en artistiek mogelijk te maken hanteert het orkest onder meer de volgende beleidspunten:

  • Het werken met vaste en ervaren aanvoerders en tutti orkestleden die de missie van RBO Sinfonia toegewijd zijn.
  • Een verantwoord beleid inzake het inwerken van nieuwe jonge spelers.
  • Eerlijke gages voor de orkestmusici (volgens de Fair Practice Code) bij gelijkblijvende tarieven voor de koren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bescheiden overhead en een organisatie die geheel in eigen hand is.
  • Orkestrepetities waarbij de voertaal Nederlands is.